{"total":403,"stores": [ {"name":"Nam Anh chi nhánh 1","web_address":"522 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, thành phố HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5180218587043!2d106.64387021405628!3d10.771579992324787!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ebde87746a1%3A0x2eaa030e488a9767!2zNTIyIEzhuqFjIExvbmcgUXXDom4sIFBoxrDhu51uZyA1LCBRdeG6rW4gMTEsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557284555539!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN11","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nam Anh chi nhánh 2","web_address":"537E Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trung, Quận 2, thành phố HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m16!1m12!1m3!1d1959.6432454062142!2d106.76832140787518!3d10.789355798078205!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1zNTM3RSBOZ3V54buFbiBEdXkgVHJpbmgsIFBoxrDhu51uZyBCw6xuaCBUcnVuZywgUXXhuq1uIDIsIHRow6BuaCBwaOG7kSBIQ00!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557284813399!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN2","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nam Anh chi nhánh 3","web_address":"449B Bạch Đằng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, thành phố HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.10196613169!2d106.69907631405667!3d10.803501992303167!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528b892c2f503%3A0x5ae2cd63b6a3072b!2zNDQ5QiBC4bqhY2ggxJDhurFuZywgUGjGsOG7nW5nIDE0LCBCw6xuaCBUaOG6oW5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557285036354!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Bếp Phương Đông chi nhánh 1","web_address":"79 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, thành phố HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5752530868435!2d106.6735358140563!3d10.767181592327823!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ee022fe2635%3A0xc00913d632829be0!2zNzkgTMO9IFRow6FpIFThu5UsIFBoxrDhu51uZyAxLCBRdeG6rW4gMTAsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557285163985!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Bếp Phương Đông chi nhánh 2","web_address":"402 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.19874417607!2d106.65402031405665!3d10.796084992308195!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752934311fe393%3A0x83d1016252fa338b!2zNDAyIEhvw6BuZyBWxINuIFRo4bulLCBQaMaw4budbmcgNCwgVMOibiBCw6xuaCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557285219488!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Hoàng Ngân chi nhánh 1","web_address":"193A Đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, thành phố HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5195315274086!2d106.67213931405634!3d10.771463992324904!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752edfa76f6ad5%3A0xae1b32502c6389e9!2zMTkzYSDEkMaw4budbmcgMyBUaMOhbmcgMiwgUGjGsOG7nW5nIDExLCBRdeG6rW4gMTAsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557285325808!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Bếp Vũ Sơn chi nhánh 1","web_address":"919 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Bình, Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1619013655477!2d106.63517831405657!3d10.798909192306246!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175295171b2c6e9%3A0x14b4ec291be7d845!2zOTE5IMOCdSBDxqEsIFBoxrDhu51uZyAxNCwgVMOibiBCw6xuaCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557285646358!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Sau Kieu II chi nhánh 1","web_address":"270 Lý Thường Kiệt, phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.467268122854!2d106.65475301405638!3d10.775479092322179!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ec652a946e7%3A0xd64ad5887c4cd3ff!2zMjcwIEzDvSBUaMaw4budbmcgS2nhu4d0LCBQaMaw4budbmcgMTQsIFTDom4gQsOsbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557285742089!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Bình Minh chi nhánh 1","web_address":"639 Lạc Long Quân, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.4402027195124!2d106.64764731405644!3d10.777557792320776!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eb8e2910561%3A0x404361834b6c510!2zNjM5IEzhuqFjIExvbmcgUXXDom4sIFBoxrDhu51uZyA5LCBUw6JuIELDrG5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557285839040!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Bình Minh chi nhánh 2","web_address":"601 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.6043156003316!2d106.61346361405708!3d10.841562392277366!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752a323f731791%3A0xbdf5b21d37e02a03!2zNjAxIFRyxrDhu51uZyBDaGluaCwgVMOibiBUaOG7m2kgTmjhuqV0LCBRdeG6rW4gMTIsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557285883936!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Bình Minh chi nhánh 3","web_address":"135 Nguyễn Oanh, phường 10","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.5783582586555!2d106.67427231405716!3d10.843543992276008!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752852ca86f12f%3A0xfa8f5b8171ca6eec!2zMzgzLzEvMzUgTmd1eeG7hW4gT2FuaCwgUGjGsOG7nW5nIDE3LCBHw7IgVuG6pXAsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557285937239!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANGOVAP","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Bình Minh chi nhánh 4","web_address":"6 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.13482870823!2d106.6590743140567!3d10.800983992304841!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529308b74531b%3A0xe301eb475d9e9d85!2zNiBD4buZbmcgSMOyYSwgUGjGsOG7nW5nIDQsIFTDom4gQsOsbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557285982598!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Hachi Hachi chi nhánh 1","web_address":"24A Pasteur, phường 6, Quận 3","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3168190701085!2d106.68762231405643!3d10.787028992314358!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f32f58e7fa5%3A0x545d6a2b36ddc263!2zMjU2LzI0IFBhc3RldXIsIFBoxrDhu51uZyA4LCBRdeG6rW4gMywgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557286077556!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN3","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Hachi Hachi chi nhánh 2","web_address":"234 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.529518362049!2d106.67023401405622!3d10.770696592325407!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ede444b4aa7%3A0x6bf798b907eff79e!2zMjM0IEJhIFRow6FuZyBIYWksIFBoxrDhu51uZyAxMiwgUXXhuq1uIDEwLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557286121373!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Hachi Hachi chi nhánh 3","web_address":"173 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2000120191656!2d106.67233001405661!3d10.795987792308265!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175292a20ba4e77%3A0x675cdcd8463c15c8!2zMTczIE5ndXnhu4VuIFbEg24gVHLhu5dpLCBQaMaw4budbmcgMTEsIFBow7ogTmh14bqtbiwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557286160370!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANPHUNHUAN","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Hachi Hachi chi nhánh 4","web_address":"527d Phan Văn Trị, phường 5, Gò Vấp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.8251011630005!2d106.68866521405684!3d10.824692992288735!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528f053784265%3A0x3b2043e98d51c9fd!2zNTI3ZCBQaGFuIFbEg24gVHLhu4ssIFBoxrDhu51uZyA1LCBHw7IgVuG6pXAsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557287082961!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANGOVAP","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Hachi Hachi chi nhánh 5","web_address":"1030 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.070505087968!2d106.70319411405579!3d10.729045492353661!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f96a807f389%3A0xc16c1ab91e3e5f5!2zMTAzMCBOZ3V54buFbiBWxINuIExpbmgsIFTDom4gUGhvbmcsIFF14bqtbiA3LCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557287131576!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN7","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Tokutokuya chi nhánh 1","web_address":"206 Pasteur, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3672604791973!2d106.69106621405643!3d10.783157992316935!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f314f60ff8d%3A0x57ef17970869b846!2zMjA2IFBhc3RldXIsIFBoxrDhu51uZyA2LCBRdeG6rW4gMywgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557287188880!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN3","province_code":"HOCHIMINH"} ] }