Thiết bị lọc nước Nhật Bản | Chất lượng Nhật Bản

CÁC TIÊU CHUẨN THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI DÒNG MÁY MK204MX, MK308T & MK303-EG

.QCVN 06-1:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước suối thiên nhiên Việt Nam.

(28 tạp chất loại bỏ) 

(*) Thiết bị lọc nước tại vòi Torayvino MK204MX

 

(*) Thiết bị lọc nước tại vòi Torayvino MK308T
 

(*) Thiết bị lọc nước tại vòi Torayvino MK303-EG

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

. JIS S 3201:1999/2010: Quy chuẩn công nghiệp Nhật Bản.

(13 tạp chất loại bỏ)

JIS S 3201:1999/2010: Quy chuẩn công nghiệp Nhật BảnJIS S 3201:1999/2010: Quy chuẩn công nghiệp Nhật Bản

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.Giấy chứng nhận "Được Hiệp hội dị ứng Nhật Bản khuyên dùng"
Giấy chứng nhận "Được Hiệp hội dị ứng Nhật Bản khuyên dùng"

(*) Đối với thiết bị vòi sen tắm khử Chlorine RS52 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: