• LANGUAGE
  • VI EN
  • Toray Industries, INC.

Hướng dẫn sử dụng vòi sen tắm khử Clo

Trên thân vòi sen có một cần gạt để chuyển đổi giữa hai chế độ nước máy (TAP) và nước lọc (PURE). Để sử dụng chỉ cần điều chỉnh cần gạt này. 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: